Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Falmec Nederland (2023-2024)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke diensten Falmec Nederland voldoet aan de toelatingscriteria “producten”. De positieve beoordeling is verricht op 20 februari 2023 op de producten van Falmec Nederland. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

Inductie kookplaten met afzuiging (falmec.com)