Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Green XL (2023-2024)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Green XL voldoet aan de toelatingscriteria “producten”. De positieve toelating is verricht op 24 april 2023 op de producten van Green XL. Informatie die gebruikt is voor de toelating is te vinden op: