Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage IGJ Isolatie & klimaattechniek bv (2023-2024)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten IGJ Isolatie & klimaattechniek bv voldoet aan de toelatingscriteria “diensten & producten”. De positieve toelating is verricht op 28 augustus 2023 op de diensten van IGJ Isolatie & klimaattechniek bv. Informatie die gebruikt is voor de toelating is te vinden op:

www.igjisolatieklimaat.nl