Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage JT LBK Onderhoud (2024-2025)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke diensten JT LBK Onderhoud voldoet aan de toelatingscriteria “diensten”. De positieve toelating is verricht op 8 januari 2024 op de diensten van JT LBK Onderhoud. Informatie die gebruikt is voor de toelating is te vinden op:

JT lbk Onderhoud | ONDERHOUD- RETROFIT – OFFSHORE (jt-lbk-onderhoud.nl)