Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Manders Dienstverlening (2023-2024)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke diensten Manders Dienstverlening voldoet aan de toelatingscriteria “diensten”. De positieve toelating is verricht op 13 maart 2023 op de producten van Manders Dienstverlening. Informatie die gebruikt is voor de toelating is te vinden op:

Werkwijze ventilatiereiniging – Manders Dienstverlening