Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Masinope (2023-2024)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke diensten Masinope voldoet aan de toelatingscriteria “producten”. De positieve beoordeling is verricht op 13 februari 2023 op de producten van Masinope. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

Masinope | Ecologische gevelreiniging en -bescherming en binnen luchtzuivering