Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Nijburg Industry Group (2023-2024)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Nijburg Industry Group voldoet aan de toelatingscriteria “producten”. Naast dat ze bijdragen aan schone lucht wordt ook bijgedragen aan het klimaat met een duurzaam beleid (Milieu en duurzaamheid & CO2-prestatieladder). De positieve toelating is verricht op 13 april 2023 op de producten van Nijburg Industry Group. Informatie die gebruikt is voor de toelating is te vinden op:

Oplossingen – Nijburg