Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage StaticAir BV (2024-2025)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke diensten StaticAir BV voldoet aan de toelatingscriteria “producten”. De positieve toelating is verricht op 8 januari 2024 op de diensten van StaticAir BV. Informatie die gebruikt is voor de toelating is te vinden op:

Luchtreinigers, welke techniek werkt het best? (staticair.com)