Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage uHoo (2022/2023)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten uHoo voldoet aan de toelatingscriteria “producten” voor meten: de gebruikte meettechniek kan CO2, fijnstof (op een grootte van PM10 en PM2,5) of vocht (RV) detecteren. De positieve beoordeling is verricht op 28 november 2022. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

Home | uHoo (getuhoo.com)