Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage VDH Specialistische reiniging (2023-2024)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke diensten VDH Specialistische reiniging voldoet aan de toelatingscriteria “diensten”. De positieve toelating is verricht op 24 april 2023 op de producten van VDH Specialistische reiniging. Informatie die gebruikt is voor de toelating is te vinden op:

www.vdhreiniging.nl