Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Ventilair Group Belgium (2023-2024)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Ventilair Group Belgium voldoet aan de toelatingscriteria “producten”. De positieve toelating is verricht op 1 augustus juli 2023 op de diensten van Ventilair Group Belgium. Informatie die gebruikt is voor de toelating is te vinden op:

Ventilatiesystemen – Producten | Ventilair Group Belgium