Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Wereld van Groene Daken (2024-2025)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Wereld van Groene Daken voldoet aan de toelatingscriteria “producten”. De positieve toelating is verricht op 26 februari 2024 op de diensten van Wereld van Groene Daken. Informatie die gebruikt is voor de toelating is te vinden op:

Groene Daken – Voordeel (wereldvangroenedaken.nl)

Groene Daken – Product info (wereldvangroenedaken.nl)