Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage wtw-filtershop.nl (2024-2025)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten wtw-filtershop.nl voldoet aan de toelatingscriteria “producten”. De positieve toelating is verricht op 25 maart 2024 op de diensten van wtw-filtershop.nl. Informatie die gebruikt is voor de toelating is te vinden op:

https://www.wtw-filtershop.nl/nl/wtw-filters/