Wie is Viridi Air

Viridi Air is opgericht naar een idee van Jan-Joris van de Riet die van 2007 t/m 2017 werkervaring opdeed in de “de wereld van schone lucht” (binnen een bedrijf in luchtzuivering/ventilatie). Hij kwam erachter dat de buitenlucht een enorme impact heeft op de binnenluchtkwaliteit (o.a. fijnstof, NOx & vluchtige stoffen) en dat vergroening en duurzaamheid noodzakelijk zijn om als bedrijf een gezonde toekomst in te kunnen gaan. Zijn doel was om bedrijven in beweging te krijgen voor minder luchtvervuiling en meer vergroening & duurzaamheid. Goed voor de gezondheid en het klimaat!

Het ontstaan van Viridi Air

Hij ontmoette een wetenschapper van de Universiteit in Wageningen die onderzoek deed naar het reinigen van de buitenlucht met luchtzuiverende boomsoorten en unieke aanplantwijze: “……het is een 100% natuurlijke en duurzame oplossing om schone lucht te creëren waarbij de bomen fijnstof, NOx, CO2 en vluchtige stoffen (VOC’s) opnemen. Het unieke van deze projecten is het selecteren van uitsluitend bomen waarvan bekend is dat ze bovengemiddeld de buitenlucht filteren en ook de wijze van aanplant is crusiaal. Deze luchtzuiverende bomen moeten zoveel als mogelijk in contact komen met de buitenlucht. Dit kan door het aanleggen van een mini-bos of juist door het planten in smalle stroken (filterstroken)…….”.

Jan-Joris ging zich meer onderzoek doen naar deze bijzondere manier van luchtvervuiling reduceren en besloot om Viridi Air (=groene lucht) op te richten met als doel: bedrijven in beweging te krijgen voor minder luchtvervuiling en meer vergroening & duurzaamheid. Goed voor de gezondheid en het klimaat! Viridi Air is inmiddels uitgegroeid tot een klein enthousiast team waarbij intensief wordt samengewerkt met natuurclubs en Universiteiten.

team Viridi Air
(..ook als we in de buitenlucht actief zijn kun je ons contacten!)

Het Viridi Air Partnership

Bedrijven die ook bij willen dragen aan gezondheid en klimaat, door schone lucht op de agenda te zetten, kunnen meedoen aan deze unieke zuiverende boomprojecten. Dat kan via het Viridi Air Partnership. Binnen het Viridi Air Partnership is inbegrepen:

  • planten van luchtzuiverende bomen
  • Schone Lucht-certificaat©
  • Schone Lucht-label
  • Marketing exposure, Online netwerkclub, Extra verkeer naar de web

Om te voorkomen dat bedrijven mee gaan doen die greenwashen stelde Viridi Air enkele toelatingscriteria op. Uitsluitend bedrijven die (deels) bijdragen aan schone lucht of aan verduurzaming kunnen meedoen met het Viridi Air Partnership en de buitenfilterprojecten.

Ambitie en toekomst

De ambitie van Viridi Air is om de negatieve gevolgen van vervuilde binnen-/buitenlucht op de gezondheid, milieu en klimaat met 50% terug te dringen in 2030 t.o.v. de situatie in 2020 (in Nederland en België).

Alleen door samen concreet te handelen maken we de wereld schoner en gezonder. Voor gezondheid en klimaat. Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar!