Wie is Viridi Air

Viridi Air (Latijns voor: groene lucht) heeft als doel om de luchtkwaliteit te verbeteren voor klimaat en gezondheid met behulp van een 100% groene & duurzame filtermethode. De buitenlucht is namelijk vervuild met fijnstof, NOX en VOC’s (vluchtige chemische stoffen). Ooit gehoord dat er bepaalde boomsoorten zijn die deze luchtvervuiling kunnen verminderen als ze volgens de BBA-techniek worden geplant? Hoewel CO2 geen luchtvervuiling is zorgt onze unieke aanplantwijze er voor dat CO2 effectiever opgenomen wordt dan andere boomplantprojecten. 

Deze luchtzuiverende bomen worden uitsluitend in de buitenfilterprojecten van Viridi Air geplaatst namens bedrijven. Zij kunnen meedoen waarbij, naast het planten van luchtzuiverende bomen, ook het Schone Lucht-certificaat©, –label & promotie/marketing exposure is inbegrepen.

Om te voorkomen dat bedrijven mee gaan doen die greenwashen dienen ze te voldoen aan een aantal toelatingscriteria. Dit wordt na aanmelding beoordeeld door Viridi Air.

Viridi Air is inmiddels uitgegroeid tot een klein enthousiast team waarbij intensief wordt samengewerkt met natuurclubs en internationale Landbouw Universiteiten.

Alleen door samen concreet te handelen maken we de wereld schoner en gezonder. Voor gezondheid en klimaat. Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar!