Wie is Viridi Air

Viridi Air is eind 2019 opgericht met als doel om meer bewustwording en actie te creëren in het belang van schone binnen- en buitenlucht voor het milieu en de gezondheid van de mens. Schone lucht is schone binnen- en buitenlucht. Duurzaamheid en vergroening zijn hierbij direct verbonden “…het is tijd voor meer actie in plaats van eindeloos praten over deze thema’s…”.

Viridi Air komt uit het Latijns en betekent: Groene Lucht. Op een groene duurzame manier bijdragen aan schone lucht. Met bedrijven die aantoonbaar bijdragen aan schone binnen- en/of buitenlucht wordt een Partnership aangegaan. Binnen het partnership wordt o.a. met luchtzuiverende bomen bijgedragen aan schone buitenlucht.

Het wegfilteren van fijnstof, NO2 en andere vervuiling door bepaalde boomsoorten. Dat bomen CO2 kunnen filteren is al jaren bekend. Dat het bijdraagt aan minder luchtvervuiling is veel interessanter. Conclusie van de meeste onderzoeken is dat bepaalde boomsoorten de luchtkwaliteit verbeteren mits rekening wordt gehouden met:

  • De juiste selectie van bomen: alléén bomen die bovengemiddeld goed de buitenlucht zuiveren.
  • De wijze van planten: in smalle stroken en zeker niet als bosgebied
  • De locatie: op uitsluitend vruchtbare bodem en alléén in winderige gebieden.

Door diverse landbouw universiteiten is wereldwijd al veel onderzoek gedaan naar deze filtertechniek. Een volwassen luchtzuiverende boom filtert ongeveer 1,5kg fijnstof, 22kg CO2, 500g ozon en 200g NO2 (stikstof). Eigenlijk zijn het een soort natuurlijk groene filters.

Voor bedrijven die via een partnership zijn aangesloten worden luchtzuiverende bomen geplant en mogen zich erna ook Viridi Air Partner noemen. Binnen het partnership zit meer inbegrepen zoals het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label en marketing exposure.

Alleen door samen concreet te handelen maken we de binnen- en buitenlucht schoner en gezonder. Voor gezondheid en klimaat. Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar!

schone lucht-beeldmerk
Het Schone Lucht-label